Skip navigation.

... t√°to inform√°cia je urńćen√° pre vŇ°etk√Ĺch z√°ujemcov o lietanie v lokalit√°ch H√°j, Rebro ...Lokality sa nach√°dzaj√ļ v N√°rodnom parku Slovensk√Ĺ Kras


Na lety L҆Z bola udelen√° v√Ĺnimka a platia nasledovn√© pravidl√° :

  • ...obdobie : 01.08. ‚Äď 15.02.
  • ...lokalita leŇĺ√≠ v koncovej riadenej oblasti ‚Äď TMA ‚Äď letiska KoŇ°ice, ktor√° zańć√≠na 300m nad ter√©nom
  • ...v pr√≠pade, ak chcete v tejto lokalite lietaŇ•, je potrebn√© staŇ• sa ńćlenom Deltaklubu a zaplatiŇ• rońćn√Ĺ ńćlensk√Ĺ poplatok